CP27 indikátor povolení matice Check Point

Kód výrobku: 01456
Hmotnost: 0 Kg
Cena bez DPH 12,00
Cena s DPH 14,52
ks
skladem

Popis produktu

Checkpoint 27mm je výlisek ze speciální plastické hmoty s indikačním břitem, který se nasazuje na matice kol vozu tak, aby břit směřoval vždy ke středu sousedního šroubu.

Video:

Na videu a fotce je vidět nejvhodnější způsob montáže indikátorů na matice kola. Osadit je třeba všechny matice.

Princip fungování je zřejmý: Dojde-li při provozu automobilu k uvolnění matice, změní se vzájemná poloha břitů sousedních indikátorů a tuto změnu je možné velice snadno a hlavně rychle a jednoduše vizuálně zjistit a závadu neprodleně odstranit.neprodleně odstranit.

Kromě této hlavní funkce lze pomocí matkového indikátoru - díky chemickému složení použitého materiálu - diagnostikovat závadu na ložiskách, náboji nebo brzdách vozidla. Jak známo, při těchto typech závad dochází k nadměrnému vývinu tepla v oblasti středového uložení kola. Vznikající tepelná energie se přenáší na diskové kolo, upevňovací šrouby a matky. Jsou-li matky opatřeny indikátory, dojde při určité teplotě k jejich deformaci, kterou je opět možné jednoduše indikovat.

Výhody používání matkových indikátorů

Bezpečnostní:

zvýšení bezpečnosti silničního provozu
minimalizace případů upadnutí kola se vznikem vysokých škod, havárií apod.
zvýšení pocitu jistoty řidičů o dobrém technickém stavu jejich vozidla
zřetelný signál veřejnosti i policii o přístupu majitele vozidla k péči o jeho technický stav, ke zdraví, životům a majetku

Ekonomická:

odstranění nutnosti častých servisních úkonů u matek kol - časová i finanční úspora, kdy mj. nedochází k nadměrnému opotřebení matek a vzniku trhlin častým dotahováním.
zkrácení doby nečinnosti vozidla - prostojů
snížení možnosti vzniku škod na disku kola při povolení matek nebo jejich ztrátě
včasná diagnostika závad na nábojích a brzdách vozové jednotky - nižší cena oprav
dobrá viditelnost i za špatných povětrnostních podmínek
dlouhá životnost - vícenásobná použitelnost - jednorázová investice na několik let
Zahraniční praxí bylo ověřeno, že již pouhé zkrácení času, nutného pro servisní a kontrolní úkony zaplatí investici do indikátorů během několika týdnů.

Používání matkových indikátorů v ČR bylo schváleno ministerstvem dopravy ČR vydáním Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu výstroje a součástí vozidel č. 2944

© 2019, Všechna práva vyhrazena V&W Morava, s.r.o. Created by FEO