+420 582 339 803
6:30 - 14:00 hod.

Vaše ceny se zobrazí po přihlášení

Vše o nákupu

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Návrhem na uzavření Kupní smlouvy (dále jen „nabídka“) je umístění nabízeného Zboží Prodávajícím na Webový portál. Prodávající se zavazuje sdělit Spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením Kupní smlouvy údaje dle § 1820 odst. 1 OZ.
 2. Veškeré objednávky kupujících podané prostřednictvím internetového obchodu www.vawobchod.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace, které jsou umístěny rovněž výše specifikovaných webových stránkách pod odkazem Reklamace zboží a že s nimi souhlasí.
 3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.
 4. Kupní smlouvou uzavřenou na základě těchto VOP se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Podávajícímu kupní cenu (dále jen „Kupní cena“).
 5. Kupní smlouva vznikne v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 6. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 7. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 8. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny. Součástí dodávky je daňový doklad.
 9. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.vawobchod.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 10. Veškeré zboží je až do úplného zaplacení majetkem firmy V&W MORAVA s.r.o.
 11. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nesprávné (např. neplatné IČ), nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
 12. Foto - v některých případech se vyhotovení a obal může lišit, parametry zboží jsou však vždy zachovány. V případě zájmu o konkrétní design, může kupující kontaktovat prodávajícího pro ověření aktuálního vyhotovení.
© 1993–2024, Všechna práva vyhrazena V&W Morava, s.r.o.
Vytvořilo FEO