Reklamace zboží

 1. Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.
   
 2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou na e-mail: info@vaw99.cz  .Reklamující popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
   
 3. V případě zjištění závady na dodaném zboží lze uplatnit reklamaci:
  - na adrese provozovny V&W MORAVA s.r.o., Císařská 56, 798 07  Brodek u Prostějova pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod
  -zasláním reklamovaného zboží na adresu provozovny V&W MORAVA s.r.o., Císařská 56, 798 07  Brodek u Prostějova. Reklamované  zboží nám neposílejte na dobírku.
  Spolu s reklamovaným zbožím je nutno doložit doklad o zaplacení který slouží zároveň jako záruční list.
   
 4. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
© 2017, Všechna práva vyhrazena V&W Morava, s.r.o. Created by Foreveryone