+420 582 339 803
6:30 - 14:00 hod.

Vaše ceny se zobrazí po přihlášení

Doprava a platba

1) Dodání zboží

 1. Objednávka vytvořená zákazníkem na www.vawobchod.cz je pro zákazníka i pro nás závazná a bude realizována přepravní službou PPL, nebo dle dohody se zákazníkem. Objednané zboží expedujeme po dohodě se zákazníkem. Pokud bude objednávka přijata do 12:00 hodin, bude obvykle doručena následující den, jinak den poté. V případě, že zboží není skladem, budeme Vás kontaktovat a termín dodání bude upřesněn. Pokud nebudete s potvrzeným termínem souhlasit, máte možnost objednávku zrušit.
 2. Podávající vydá Spotřebiteli potvrzení o uzavřené Kupní smlouvě v textové podobě (dále jen „Potvrzení o uzavřené Kupní smlouvě“) v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání Zboží nebo před tím, než začne poskytovat Službu.
 3. Cena dopravy za zásilku standardních rozměrů a do hmotnosti 31 kg je v rámci České republiky stanovena na 124,- Kč bez DPH a na Slovensko 250,- Kč bez DPH. Při nákupu nad 2 000,- Kč bez DPH u zásilky standardních rozměrů je dopravné a balné zdarma, stejně tak jako osobní převzetí zboží.
 4. Pokud zákazník požaduje přidání zboží do již zabaleného balíku, bude účtován jednorázový poplatek 50,- Kč bez DPH.
 5. Cena dopravy zásilky nestandardních rozměrů nebo vyšší hmotnosti než 31 kg se odvíjí od paletového ceníku přepravní společnosti PPL. Je vždy účtována v minimální možné výši. 

2) Platba za zboží – Kupní cena

1. Celkové Kupní ceny Zboží jsou uvedeny včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění na internetového portálu Prodávajícího

2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • V hotovosti na dobírku při dodání zboží
 • Platební kartou při dodání zboží
 • Bezhotovostním převodem na účet prodávajícího: 1506217359/0800, vedený u ČS a.s. Prostějov, variabilní symbol: číslo objednávky
 • Platbu na fakturu umožňujeme pouze stálým zákazníkům po předchozí dohodě.

3) Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. 
 2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 3. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy dle odstavce 1. tohoto článku těchto obchodních podmínek, kupní smlouva se od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od dne odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1. tohoto článku těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 7. Pokud je kupujícímu společně se zbožím poskytnut dárek, pak je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
© 1993–2024, Všechna práva vyhrazena V&W Morava, s.r.o.
Vytvořilo FEO