Obchodní podmínky

1) Úvodní ustanovení

Toto jsou obchodní podmínky platné pro nákup v internetovém obchodě www.vawobchod.cz.

Internetový obchod provozuje firma V&W MORAVA s.r.o., Císařská 56, 798 07  Brodek u Prostějova, IČ: 25545744, DIČ: CZ25545744, Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Prostějov, 1506217359/0800. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2) Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.vawobchod.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vznikne v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny. Součástí dodávky je daňový doklad.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.vawobchod.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 7. Veškeré zboží je až do úplného zaplacení majetkem firmy V&W MORAVA s.r.o.
 8. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nesprávné (např. neplatné IČ), nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

3) Dodání zboží

 1. Objednávka vytvořená zákazníkem na www.vawobchod.cz je pro zákazníka i pro nás závazná a bude realizována přepravní službou DPD/PPL, nebo dle dohody se zákazníkem. Objednané zboží expedujeme po dohodě se zákazníkem. Pokud bude objednávka přijata do 11:00 hodin, bude obvykle doručena následující den, jinak den poté. V případě, že zboží není skladem, budeme Vás kontaktovat a termín dodání bude upřesněn. Pokud nebudete s potvrzeným termínem souhlasit, máte možnost objednávku zrušit.
 2. Cena dopravy za zásilku standardních rozměrů a do hmotnosti 50 kg je v rámci České republiky stanovena na 120,- Kč bez DPH a na Slovensko 250,- Kč bez DPH. Při nákupu nad 2 000,- Kč bez DPH u zásilky standardních rozměrů je dopravné a balné zdarma, stejně tak jako osobní převzetí zboží.
 3. Cena dopravy zásilky nestandardních rozměrů nebo vyšší hmotnosti než 50 kg se odvíjí od paletového ceníku přepravní společnosti PPL. Je vždy účtována v minimální možné výši. 

4) Platba za zboží

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • V hotovosti na dobírku při dodání zboží
 • Platební kartou při dodání zboží
 • Bezhotovostním převodem na účet prodávajícího: 1506217359/0800, vedený u ČS a.s. Prostějov, variabilní symbol: číslo objednávky
 • Platbu na fakturu umožňujeme pouze stálým zákazníkům po předchozí dohodě.

5) Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, zašle zboží v původním obalu zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Prodávající po obdržení zboží obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem (hotově, převodem). Náklady s navrácením zboží zpět podnikateli nese spotřebitel vyjma případů, kdy toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
Doporučení: je třeba aby zboží přišlo zpět nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, aby se předešlo následnému vymáhání ze strany prodávajícího.

Vrácené zboží nám neposílejte na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. V individuelních případech můžou být navíc účtovány prokazatelné administrativní úhrady a následně vymáhány dle zákona všemi dostupnými prostředky.

6) Postoupení

 1. Kupující není oprávněn postoupit jakákoliv práva a pohledávky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu V&W MORAVA  s.r.o.
 2. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakákoli práva proti pohledávce V&W MORAVA s.r.o.

7) Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.vawobchod.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
 4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 01/08/2006 a platí na území EU. Změny jsou vyhrazeny.

© 2017, Všechna práva vyhrazena V&W Morava, s.r.o. Created by Foreveryone